Κοινωνία

»

Με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών

13/08/2018 07:20

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, με το ποσό των 132.400,00 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του Τομέα Παιδείας του Δήμου, θα γίνουν εργασίες στα εξής σχολεία.

A) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΟΥ

1.Δημοτικό Σχολείο Λακκόπετρας

2.Γυμνάσιο και Λύκειο Λάππα

3.Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Ριόλου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ

1.Γυμνάσιο Σαγεϊκων

2.Δημοτικό Καρεϊκων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ

3ο Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαΐας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

1.Λύκειο Λουσικών

Β) Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προέλευση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης στις κάτωθι σχολικές μονάδες ανά Δημοτική Ενότητα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ

1.Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλισσού

2.1ο Νηπιαγωγείο Κ. Αχαΐας

3.Νηπιαγωγείο Καρυάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

1.Δημοτικό Σχολείο Λουσικών

2.Γυμνάσιο και Λύκειο Λουσικών

3.Δημοτικό Σχολείο Χαϊκαλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ

1.Δημοτικό Σχολείο Καρεϊκων

2.Δημοτικό Σχολείο Λιμνοχωρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΟΥ

1.Δημοτικό Σχολείο Ριόλου

2.Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Λάππα

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, επιδιώκει την αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και διδασκόντων σε αυτά τα κτίρια.