Αγορά

»

Ενημερωθείτε αναλυτικά

06/11/2018 14:54

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει κάθε ακίνητο. Ειδικά για τα νέα ακίνητα είναι βάσει νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την εκμίσθωση, την μεταβίβαση ή την αγοραπωλησία του. Κατατάσσει το ακίνητο σε ενεργειακές κλάσεις και δείχνει την ετήσια κατανάλωση ενέργειας του.

Τι είναι οι ενεργειακές κλάσεις που αναγράφονται στο ενεργειακό πιστοποιητικό;

Οι ενεργειακές κλάσεις είναι εννέα και ξεκινάνε από την κλάση Α+ εώς την κλάση Η με βάση την ηλικία της κατασκευής, την θερμομόνωση, τον φωτισμό του , το σύστημα θέρμανσης κ.ά. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση το κτήριο αναφοράς του ΚΕΝΑΚ ( Κανονισμός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων) που εισήχθη με το άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 4342/2015. Αναφέρεσται στον νόμο για τον κανονισμό αυτό ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού ή ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή  «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πότε είναι υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό και πότε δεν είναι; (H3)

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό για κάθε μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτηρίων ή κτηριακής μονάδας και στην μεταβίβαση(αγορά ή πώληση) ακινήτων. Πρέπει δηλαδή να επιδεικνύεται ΠΕΑ ή αντίγραφο του στον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή και εκδίδεται από τον υφιστάμενο ιδιοκτήτη. Γιατί; Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύει το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη. Αν βρείτε υπόδειγμα του έγγραφου θα δείτε ακόμα και φωτογραφία εξωτερική του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας για αυτό το λόγο. Δεν είναι υποχρεωτικό πάντως σε σπάνιες περιπτώσεις όπως μνημεία, κτήρια λατρείας γνωστής θρησκείας και προσωρινής χρήσης κτίρια.

Ποια είναι  η διαφορά κτηρίου και κτηριακής μονάδας;

Κτήριο θεωρείται κατά την νομοθεσία και γενικότερα μια ενιαία ιδιοκτησία που ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες. Κτηριακή μονάδα κατά την νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015 είναι κάθε μεμονωμένος χώρος(οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης) που ανήκει πάλι σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες αλλά είναι μέρος ή τμήμα ενός οικοδομήματος. Με άλλα λόγια, μια μεζονέτα που ανήκει σε μια οικογένεια θεωρείται κτήριο αλλά εφόσον έχει τρια διαμερίσματα λογίζεται ως τρεις κτηριακές μονάδες.

Υπάρχει πρόστιμο σε περίπτωση μη έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού;

Ναι υπάρχει και ξεκινάει από 1000€ και μπορεί να φτάσει τα 10.000€.

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού;

ΠΕΑ ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση του;  (H3)

Η διαδικασία έχει ως εξής:

α) Αυτοψια στον χώρο του ακινήτου,

β) Λήψη των φωταγραφιών εσωτερικά κι εξωτερικά του ακινήτου,

γ) Απαραίτητες μετρήσεις και

δ) Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. Κάτοψη

2. Τίτλος Ιδιοκτησίας(Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονικη παροχή)

3. Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ,

4. Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατασκευές χτισμένες μετά την 1/3/1983.

5. Ηλεκτρονικό παράβολο από την υπηρεσία taxisnet me κωδικό 8012 αξίας 5€ με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης κάτοψης υπάρχει επιπλέον κόστος.

Στην πλατφόρμα του MyConstructor θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και αξιολογημένους ενεργειακούς επιθεωρητές για να εκδώσετε ενεργειακό πιστοποιητικό. Μπορείτε να μπείτε στο blog να δείτε τα σχετικά κείμενα αλλά και στον κατάλογο επαγγελματιών για να κλείσετε απευθείας ραντεβού.