Κοινωνία

»

Μονοπάτια, πεζόδρομοι, ηλεκτρικά ποδήλατα και ένα ανοικτό θέατρο

14/03/2019 11:06

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη δημιουργία περιαστικού πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλους και όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν τη δημιουργία ενός ανοικτού θεάτρου χωρητικότητας 400 θέσεων, τη δημιουργία, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, μονοπατιών και την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων. H σύμβαση προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε δύο χρόνια αλλά σταδιακά θα παραδίδονται κομμάτια του, όπως μας είχε επισημαίνει ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων Χρήστος Μπούρας.

Αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή ανοικτού θεάτρου χωρητικότητας 400 θέσεων και υπαίθριας σκακιέρας (υποέργο 5) και οι οποίες εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν πριν το καλοκαίρι.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΕΣΠΑ.

Σταδιακά θα δημοκρατούνται και θα εκτελούνται τα τμήματα του έργου.

Σύμφωνα με τον Φώτη Σκιαδά, Αναπληρωτή προϊστάμενο Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου Πατρώνο οποίος και συνέταξε την πρόταση του έργου, «Ο φωτισμός θα γίνει με οικολογικό τρόπο μέσω φωτοβολταϊκών. Αξιοποιούμε ένα μέρος του Πανεπιστημίου, το οποίο έμενε εντός εισαγωγικών αναξιοποίητο . Οι παρεμβάσεις θα γίνουν εντός του ελαιώνα και δεν θα διαταράξουν το φυσικό περιβάλλον, δεν θα κόψουμε δέντρα και είναι προσαρμοσμένες με αυτό".

Κάτοψη υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων

Τι άλλο προβλέπεται να γίνει

Θα κατασκευασθούν πέτρινα παγκάκια και παρτέρια σε διάφορους χώρους του ΠΕΠΑΠ κάνοντας χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον (πέτρα και ξύλο). Τα παρτέρια θα κατασκευασθούν περιμετρικά των δένδρων, που θα επιλεγούν για αυτό το σκοπό. Τα πέτρινα παγκάκια θα κατασκευασθούν σε διάφορους χώρους του ΠΕΠΑΠ, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.  Για όλα  προβλέπεται η πρόσβαση και σε ΑμεΑ.

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων των ΑΜΕΑ, σε σημεία όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τους υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων ή τα κτίρια. Προβλέπεται ράμπα στο παρακείμενο πεζοδρόμιο , για άμεση σύνδεση του χώρου στάθμευσης με αυτό, η οποία φέρει επιδαπέδια σήμανση για τυφλά άτομα. Για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις θέσεις αυτές, θα επιτευχθεί καθοδήγηση με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η οποία θα ξεκινά από την είσοδο του ευρύτερου χώρου στάθμευσης. Οι οδεύσεις αυτές όπως και οι θέσεις στάθμευσης των ΑΜΕΑ, θα φωτίζονται σε όλο το μήκος τους. Θα φέρουν την κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) καθώς και οριζόντια στο δάπεδό τους. Η επικάλυψη του δαπέδου των θέσεων αυτών θα είναι χρώματος μπλε, διαφορετικού χρώματος από αυτές των κανονικών, σημειώνει ο υπεύθυνος του έργου Φώτης Σκιαδάς.

 

Σχετικά άρθρα: